Honning

Honning fra de brune bier

Honningen fra Læsø er et rigtigt naturprodukt, der overvejende indsamles på naturarealer. Bedst kendt er den krydrede lynghonning, som bierne indsamler på heder, moser og strandenge.

Læsøhonning fra de brune bier kan købes direkte hos biavlerne eller hos flere handlende på øen. Desværre er honningudbyttet fra Læsøs naturarealer meget svingende fra år til år, og ofte er efterspørgslen efter honningen større end produktionen. Man kan derfor opleve, at honningen fra de brune bier er udsolgt.

Biavlere på Læsø, der arbejder aktivt med den brune bi, bruger den viste låg-etikette.

Etiketten er din garanti for følgende tre ting:

1. At honningen i glasset er indsamlet af brune bier på Læsø.
2. At biavleren, der leverer honningen, er aktiv deltager i avlsarbejdet med den brune bi.
3. At honningen er produceret uden brug af pesticider.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *