Medlemskab

Almindeligt medlemskab

Medlem af Læsø Biavlerforening bliver man ved at henvende sig til et medlem af bestyrelsen eller bruge kontaktmuligheden via foreningens hjemmeside. Et medlemskab gælder for et år af gangen fra 1/1 – 31/12. Medlemmer får tilsendt “Tidsskrift for biavl” og har adgang til Danmarks Biavlerforenings og Læsø Biavlerforenings møder, kurser og udstillinger. Desuden er medlemmerne forsikret for en eventuel skade, som medlemmets bier har forårsaget på anden person eller ejendele i det omfang biavleren er erstatningspligtig.

Medlemskab af Læsø Biavlerforening koster: 730kr.

Støtte-medlemskab

Biavlere med ganske få bifamilier eller personer, der er interesseret i at støtte Læsø Biavlerforenings formål kan blive støttemedlemmer. Henvendelse sker via bestyrelsesmedlemmer eller foreningens hjemmeside. Støttemedlemmer kan deltage i Læsø Biavlerforenings arrangementer og modtager skr. materiale fra lokalforeningen. Støttemedlemmer er velkomne på foreningens generalforsamling, men de har ikke stemmeret.

Støtte-medlemskab af Læsø Biavlerforening koster: 120kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *