lovgivning

Lovgivning

I 1993 vedtog det danske folketing at den brune bi på Læsø skulle beskyttes for at bevare biracen for eftertiden. Bien var truet af opblanding med andre biracer. Efterfølgende bekendtgørelser har med forskellige modeller søgt at leve op til den beslutning.
I øjeblikket er tre bekendtgørelser gældende vedr. biavl på Læsø. Den første handler om forbud mod import af bier og brugt bi-materiel. Den anden beskriver regler for biavl på Læsø og den tredje omhandler tilskudsmuligheder for avl med brune bier.
Yderligere oplysninger kan hentes på nedenstående sider

Bekendtgørelser om biavl på Læsø:

Vedr. importforbud af bier og brugt materiel: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176326

Vedr. regler for biavl på  Læsø: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123597

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af brun læsøbi: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144708

Kort over Læsø

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *